Annuleren en Retourneren

 

Annuleren*

Annuleren is kosteloos, zolang een bestelling niet is verzonden.

Wanneer een bestelling reeds verzonden is, en u wilt hem annuleren, dan dient u het pakket te weigeren bij bezorging.

 

Retourneren / afkoelperiode*

U heeft een afkoelperiode van 14 dagen zonder opgaaf van redenen, ingaande op de dag na levering. Het product dient in onbeschadigde en ongeopende staat te verkeren. De verzendkosten van het retour pakket zijn echter voor uw eigen rekening.

 

Terugbetaling:

Wanneer uw bestelling reeds betaald is en wanneer wij het retourspakket hebben ontvangen vergoeden wij u het totaalbedrag uiterlijk binnen 14 dagen. Wanneer u kan aantonen dat het retourspakket is verzonden (d.m.v printscreen van trackingscode),  vergoeden wij u het totaalbedrag per ommegaande en uiterlijk binnen 14 dagen. Wij betalen wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

 

De verzendkosten van het retour pakket zijn echter voor uw eigen rekening.

*Alle annuleringen en retourneren dienen schriftelijk (via e-mail of post)

**********************************************************************************************************************

 

Retour formulier: wat willen wij weten!

 

Aan:

Tara Wells - Nuts of Nature

Sjersestraat 4

4286 BC Almkerk

Nederland

 

nutsofnature@gmail.com

 

Ik/Wij (*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*).

 

Order: / Bestelnummer:

 

Besteld op(*) / Ontvangen op(*):

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Datum: